หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-641-110
  โทรสาร : 055-642-432
  Website : www.naimuangst.go.th
  Email : nai_st@hotmail.co.th
  

ห้องนายก โทร. 055-641-110 ต่อ 20

ห้องปลัด โทร. 055-641-110 ต่อ 16

สำนักปลัด โทร. 055-641-110 ต่อ 10

กองคลัง โทร. 055-641-110 ต่อ 14

กองช่าง โทร. 055-641-110 ต่อ 11

กองการศึกษา โทร. 055-641-110 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 055-641-110 ต่อ 13