หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
     


 
คู่ผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลในเมือง [ 23 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 114  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ- มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 113  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 111  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 135  
 
  (1)