HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลในเมือง พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 16.34 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 9 ท่าน