หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
คู่ผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลในเมือง [ 23 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ- มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 164  
 
  (1)