หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนทุจริต ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่ผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลในเมือง [ 23 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 159  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ- มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 124  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 135  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 203  
 
  (1)