หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานเงินสะสมเเละเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลในเมือง ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)