หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)