หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ฯ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)