หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ฯ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)