หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 


จ.อ.ไพศาล ยันต์วิเศษ
ปลัดเทศบาล


นายสมชาย เดือนเพ็ญ
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสายชล วงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสราวุธ เครือกลางรงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายทินกร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวลินลา อยู่เชื้อ
ครู คศ.๑


นางสุรีวรรณ จันทร์นิธิ
ครู คศ.๑


นางสาวต๋อย ผลเพิ่ม
ครู คศ.๑


นางสาวสุนันต์ นาคถมยา
ครู คศ.๑