หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

ตำบลในเมืองมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 
โทรศัพท์

ประชาชนตำบลในเมืองส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ (ส่วนตัว) ในการติดต่อสื่อสาร
ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ประชาชนตำบลในเมืองส่วนใหญ่ ใช้บริการของไปรษณีย์อำเภอสวรรคโลกในการติดต่อสื่อสาร ส่งเอกสาร จดหมาย วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
 
           
หมู่บ้านที่ใช้ประปาหมู่บ้าน

บ้านหางคลอง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง

บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง

บ้านคลองหอม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง

บ้านเนินจันทร์ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 แห่ง

บ้านเจ็ดธรรมาสน์ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

บ้านคลองแค หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

บ้านหนองเรียง (เหนือ) หมู่ที่ 8 จำนวน 4 แห่ง

บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 แห่ง
ใช้ประปาส่วนภูมิภาค

บ้านสนามบิน (เก่า) หมู่ที่ 4      

บ้านบ่อแปดร้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง

บ้านแม่น้ำเก่า หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง

บ้านหนองเรียง (ใต้) หมู่ที่ 12 จำนวน 2 แห่ง

บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 13 จำนวน 2 แห่ง
 
 

ปั๊มน้ำมัน

อู่ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์

โรงแรม บริการห้องพักให้เช่ารายวัน/รายเดือน

โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตร
 

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 164 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
    จำนวน 40 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10